Лекции по реторика


Лекциите са съкратени и готови за учене. В тях са описани:Реториката като социално явление, същност на реториката и на реторическия дискурс, възникване и развитие на ораторското изкуство, видове красноречие, словесно общуване и други....
 

Съдебна реч


Курсова работа по Реторика на тема "Съдебна реч".Съдебно красноречие, ораторско изкуство в миналото и в наши дни....
 

Реторика (наука за красноречието)


Реториката – наука за красноречието. Що е ораторско изкуство? За Платон красноречието е изкуството да се управляват умовете на хората. За Цицерон красноречието е светлина, чрез която се създава възможност умът да блесне....
 

Лекции по реторика


Общи сведения за реториката. Обект, предмет и съдържание на учебната дисциплина. Реторически понятия...
 

Лекции по реторика


Реториката е наука, която възниква в антична Гърция и достига разцвет в древния Рим при Цицерон, Тацит и Квинтилиан. Днес реториката се определя като наука за убеждаващото...
 

Видове красноречие


Описва видовете красноречие, предмета, с който се занимава науката реторика, различните функции на красноречието...
 

Лекции по реторика

08 окт 2009
·
9
·
5,311
·
432
·
384
·
83
·
4

Терминът Ораторско майсторство и реторика се считат за синоними. Реториката е наука, теория на красноречието. Възниква в древна Гърция и достига разцвета си в древния Рим....
 

Съдебна реторика


Съдебно красноречие, видове, съдебен процес, защитна реч, аудитория, участници в процеса...
 

Квинтилиан. ”Обучение на оратора”

16 юни 2009
·
19
·
4,035
·
265
·
293
·
73
·
1

Възникването и развитието на ораторската реч и нейната същност - замисъл, цели, закономерности на възприемане и въздействие - са предмет на изследване през вековете...
 

Общи сведения за реториката

10 дек 2011
·
25
·
9,975
·
84
·
162
·
71

В Древна Гърция са обръщали внимание на всички изкуства и особено на изкуството да се говори добре. Слагали са реториката на най-високо място. Наричали са я царица на всички изкуства. На всички празници са излизали на площадите, имало е подиуми, на които.

Избрани критерии за търсене

Реторика
Ограничаване на резултатите